MFEC รับมอบโล่เกียรติคุณจากสมเด็จพระเทพฯ

MFEC รับมอบโล่เกียรติคุณจากสมเด็จพระเทพฯ

091113_2

คุณศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท MFEC รับมอบโล่เกียรติคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฐานะผู้มีส่วนร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมเผยแพร่หนังสือสารานุกรมไทยสำหรับ เยาวชนฯอย่างต่อเนื่อง โดย MFEC เป็นผู้สนับสนุนการจัดและผลิตซีดีรอมสารานุกรมไทยฯ รุ่นที่ 2 ทั้งในด้านงบประมาณ อุปกรณ์ และทีมงาน มูลค่ารวม 1 ล้านบาท เพื่อนำไปมอบให้แก่โรงเรียนและสถาบันการศึกษาในต่างจังหวัด อ่านต่อ