จินตนาการผสานความเชื่อ

จินตนาการผสานความเชื่อ

“มนุษย์ทุกคนมีศักยภาพมากกว่าที่ตนเองคิดเสมอ เพียงแค่ต้องรอจังหวะ” อีกหนึ่งแนวคิดที่ผมกล่าวไว้ในกิจกรรมอบรมหลักสูตร Roadmap To Success : Inside – Out Sales Strategies ซึ่งเป้าหมายของการจัดอบรมในครั้งนั้นคือ มุ่งถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานกว่า 17 ปี เพื่อใช้เป็นแนวคิดและแรงบันดาลให้กับบุคลากร MFEC รุ่นที่ 1 กว่า 50 ชีวิต ซึ่งกลุ่มบุคคลดังกล่าวเปรียบเหมือน New Leadership คุณภาพของอาณาจักร MFEC ต่อไปในอนาคต

ผมเชื่อว่าจินตนาการและความเชื่อเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้มนุษย์ประสบความสำเร็จ ก้าวไปสู่จุดที่ตนหรือคนอื่นคิดว่าทำไม่ได้ เช่นเดียวกับ “งาน” โดยเฉพาะงานที่ต้องทำเป็นทีม ทุกคนต้อง Concentrate กับเป้าหมายของลูกค้าหรือองค์กร แล้วก็ทำในสิ่งที่ตนเองถนัดให้ดีที่สุด จินตนาการให้เหมือนกับการเล่นดนตรีแจ๊ส คุณไม่จำเป็นต้องแสดงสุดฝีมือในทุกๆ ท่วงทำนอง เพียงแค่ต้องรอจังหวะของตนแล้วบรรเลงศักยภาพออกมาให้โลกรับรู้! ท้ายที่สุดนี้ผมอยากจะฝากถึงผู้ที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งกับบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) ว่า “ผมไม่ต้องการบุคลากรที่ทำงานไปวันๆ แต่ต้องการผู้ที่อยู่บน Stage แล้วโชว์ศักยภาพของตนออกมาอย่างสุดฝีมือ และจินตนาการถึงชัยชนะร่วมกัน หากมีสมาชิกในทีมเช่นนั้นสู้ที่ไหนเราก็ชนะ”